Podrška


 

TNT SERVIS

Od samog osnivanja firme TNT d.o.o. funkcioniše servisna služba i tehnicka podrška za sve proizvode koji se nalaze u ponudi. Uz pomoć savremene opreme za dijagnostiku i otklanjanje kvarova, obucenih i iskusnih kadrova, servis je osposobljen da u svakom trenutku efikasno odgovori na zahteve kupca racunara ili određenih računarskih komponenti.
Servis TNT d.o.o. poseduje ažuran magacin i zalihu rezervnih delova, a takođe i odgovara na sva vaša bitnija pitanja (ukoliko nisu već pomenuta u nekom od sadržaja naše internet prezentacije).
Servis Email:  servis@tnt.rs

UPUTSTVA

Preporučene web adrese za download uputstva koja su vam potrebna:

Povezivanje web prodavnice

TNT sajt pruža mogućnost povezivanja internet prodavnice preko XML servisa.

Ovde možete skinuti uputstvo u PDF kako da povežete prodavnicu - XML.PDF

Zvučnici:

2.1 IT-223SUF

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.1 IT-2580SUF

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.1 IT-2581SUF

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.1 IT-2590SUF

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.0 IT-11500

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.0 IT-12800

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.1 IT-1875

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.0 DJ-220K

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.0 DJ-215K

 PREUZMI SA TNT SERVERA

2.0 DJ-601

 PREUZMI SA TNT SERVERA

 

Tableti:

Intex Charm

 PREUZMI SA TNT SERVERA

Intex Echo

 PREUZMI SA TNT SERVERA

Intex Spark

 PREUZMI SA TNT SERVERA

 

DRAJVERI

Preporučene web adrese za download drajvera koji su vam potrebni:

Intex HDMI player

 PREUZMI SA TNT SERVERA

Intex wireless USB ULC-25

 PREUZMI SA TNT SERVERA

Intex USB/LPT paralel

 PREUZMI SA TNT SERVERA 

TV TUNER DVB-T2   

 PREUZMI SA TNT SERVERA

TV TUNER IT-150

 PREUZMI SA TNT SERVERA

Intex USB/RS232 serial

 PREUZMI SA TNT SERVERA

GARANCIJA

Za uspešnu i korektnu saradnju sa TNT servisom veoma je važno da svi budu dobro upoznati sa opštim uslovima garancije. Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda, i on iznosi 24 (dvadesetčetiri) meseca osim ako nije posebno naznačeno drugačije. Davalac garancije garantuje da je roba saobrazna specifikaciji proizvođača, te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u Reklamacionom listu. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana prijema uredjaja na servis, obavezujemo se da ćemo neispravan uređaj na zahtev kupca zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan uređaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uređaja na servisu, kao ni ugradnja delova ne utiče na dužinu garancije... Detaljnije o opštim uslovima garancije

 

 

Kontaktirajte podršku

Vaše ime:
Vaša email adresa:
Tema razgovora:
Tekst poruke:

Ukoliko imate problema sa računarskim komponentama, a niste potpuno sigurni da li su one pokvarene ili lose podešene ili imate neki drugi "hardversko - servisni" problem, pošaljite pitanje TNT servisu, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku u zavisnosti od ostalih prioritetnih obaveza.

Molimo vas da imate razumevanja i ne postavljate nam pitanja koja nisu u vezi sa prethodno navedenom tematikom.

TNT Opšti uslovi garancije

OPŠTI USLOVI GARANCIJE


Preuzmite Opšte uslove garancije

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja proizvoda, i on iznosi 12 (dvanaest) meseci osim ako nije posebno naznačeno drugačije. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana prijema uredjaja na servis, obavezujemo se da ćemo neispravan uredjaj na zahtev kupca zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan uredjaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uredjaja na servisu, kao ni ugradnja delova ne utiče na dužinu garancije.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uredjaja a ne na njegovu funkcionalnost, jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uredjaja, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani sklop zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvodjača. Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uredjaja (računara ili komponenti) tj. čišćenje, podmazivanje itd. Od korisnika se očekuje da računar i komponente ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave hladne ili tople prostorije itd.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom će se otklanjati isključivo na teret kupca. Garancija se ne odnosi na opremu koja se tretira kao potrošni materijal poput tastatura, miševa, zvučnika i mikrofona osim ako to nije posebno navedeno. Rok za reklamacije u slučaju fabričke neispravnosti za te proizvode je 8 (osam) dana, osim na proizvode iz visoke klase programa A4Tech koji iznosi 60 (šezdeset) dana. Prilikom vraćanja uredjaja na reklamaciju kupac je dužan da uredjaj donese u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom i programima. Ne snosimo odgovornost za podatke koji se nadju na magnetnim i drugim medijima, kao i za naknadno konfigurisanje mašine, sredjivanje sistemskih datoteka koje je kupac poremetio, instalacije softwera itd. U tim slučajevima se primenjuju cene iz cenovnika usluga.

Garancija takodje ne važi u sledećim slučajevima:

  • ako se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda
  • ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom
  • ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže i održavanja ili korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala u odnosu na propisan, mehanička oštećenja nastala krivicom kupca. Oštećenja nastala zbog varijacije napona električne mreže, udar groma i pratećih pojava, kao i slučajevi izlaganja uredjaja uticaju vlage, vatre, sunca i sl.. Fizički oštećene ili spaljene elektronske komponente: procesori, eipovi, diode, kondenzatori, regulatori napona i druge el. komponente ne podležu garanciji.